Novi program vjernosti - We Care trendy ljeto - ELFS

U razdoblju od 01.05. do 30.06.2018. Violeta priprema novi program vjernosti - We Care trendy ljeto s ELFS-om!
Osvoji ELFS bikini!

 

PRAVILA PROGRAMA VJERNOSTI

#WE CARE ELFS BIKINI LJETO 2018.

Članak 1.

Organizator programa vjernosti je Logistika Violeta d.o.o., Obrež Zelinski 55, 10380 Sveti Ivan Zelina, OIB 62874063131.   

Članak 2.

Program vjernosti provodi se u svim prodajnim mjestima (prodavaonicama) na području Republike Hrvatske od 1.svibnja 2018. do 30.lipnja 2018. ili do isteka zaliha nagrada.

Članak 3.

Program vjernosti provodi se u svrhu promocije proizvoda robne marke Violeta. U program vjernosti uključeni su svi Violeta higijenski ulošci 10/1, 14/1 i 20/1.

Članak 4.

U programu vjernosti mogu sudjelovati sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj.

Članak 5.

Za sudjelovanje u programu vjernosti potrebno je u bilo kojem prodajnom mjestu na području Republike Hrvatske kupiti 2 komada bilo kojeg pakiranja Violeta uložaka koji na sebi imaju oznaku programa vjernosti.

Isto pakiranje je potrebno skupa sa računom i podatcima za slanje nagrade (ime i prezime, adresa stanovanja i e mail adresa) ,poslati poštom na adresu:

Logistika Violeta d.o.o., Obrež Zelinski 55, 10380 Sveti Ivan Zelina, sa naznakom: „Za program vjernosti“.

Prihvaćaju se samo prijave s  poslanim naljepnicama, računima i podatcima za slanje nagrada. Prihvaćaju se samo računi zaključno s datumom 30.lipnja 2018.godine.

Organizator Programa vjernosti će prema slučajnom odabiru u roku od 8 radnih dana nakon završetka Programa vjernosti  objaviti raspored nagrada za sve sudionike, koji su poslali ispravne prijave.

Ako potrošač pošalje nepotpunu prijavu (na primjer: bez računa, bez oznake programa, ako nedostaje ime i prezime, bez navedenih kontakt podataka za slanje nagrade), takva će se smatrati nevažećom te Organizator neće snositi nikakvu obvezu prema potrošaču.

Ako se provjerom utvrdi da na prijavljenom računu nije evidentirana kupovina pakiranja Violeta uložaka, potrošač nema pravo na nagradu.

Članak 6.

Potrošač može dobiti jednu ( ili više) od sljedećih nagrada, a dodjela nagrada se vrši slučajnim odabirom, putem random.org:

- 4000 x bikini, dizajn potpisuje hrvatski brend ELFS

- Do isteka zaliha-  narukvice s privjeskom, dizajn potpisuje hrvatski brend ELFS

Članak 7.

Organizator programa vjernosti svakom će potrošaču u roku od 45 radnih dana od objave raspodjele nagrada na navedenu adresu putem kurirske dostave ili pošte poslati dodijeljenu nagradu. U slučaju da potrošač ne preuzme pošiljku Organizator nije dužan snositi trošak ponovnog slanja. Ako potrošač u narednih 45 dana ne preuzme dodijeljenu nagradu, gubi pravo na istu.

U slučaju isteka svih zaliha program vjernosti je završen te će kupci o tome biti obaviješteni putem Internet stranice http://www.wecare.violeta.com. Prijave primljene nakon završetka programa vjernosti ne ostvaruju pravo na nagradu.

Potrošač nema pravo tražiti zamjenu dodijeljene nagrade niti zamjenu nagrade za novac. Slanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora programa vjernosti prema potrošaču.

 

Članak 8.

Sudjelovanjem u programu vjernosti potrošači se slažu da njihove osobne podatke Organizator može pohraniti i koristiti u svrhu informiranja o marketinškim aktivnostima vezanim uz robnu marku Violeta i u svrhu predmetnog programa vjernosti, kao što je objava popisa dodijeljenih nagrada. Potrošač može u bilo kojem trenutku zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

Članak 9.

Potrošač slanjem prijave, odnosno sudjelovanjem u programu vjernosti „  #WE CARE- Elfs bikini ljeto“. prihvaća Pravila programa vjernosti. Pravila će biti objavljena na Internet stranci http://wecare.violeta.com

Članak 10.

Organizator ne odgovara za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz korištenja nagrada iz ovog programa vjernosti.

Organizator zadržava pravo prekinuti program vjernosti prije roka određenog ovim pravilima, kao i mijenjati odredbe ovih pravila o čemu će potrošači biti obaviješteni putem Internet stranice http://wecare.violeta.com

 

Članak 11.

U slučaju spora između Organizatora i sudionika programa vjernosti nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Prijava - Program vjernosti