VSAK DOBI - WeCare&Frachella -

PROGRAM ZVESTOBE – We Care & Frachella

V obdobju od 01.02. do 31.03.2019 je Violeta pripravila veliki Program zvestobe v katerem VSAK DOBI.

Priložnost imate osvojiti 20X FRACHELLA NAHRBTNIK, 10x FRACHELLA TORBICO ter bombažne vreče Frachella in zapestnice do izteka zalog.

Program zvestobe se izvaja samo v državi Republika Slovenija.  

PRAVILA PROGRAMA ZVESTOBE – WE CARE & FRACHELLA

1. Člen

Organizator nagradne igre je Violeta d.o.o., Dunajska cesta 199, 1000 Ljubljana.

2. Člen

Program zvestobe se izvaja na vseh prodajnih mestih v Sloveniji od 01.02.2019. do 31.03.2019 oziroma do izteka zalog.

3. Člen

Program zvestobe se  izvede za potrebe blagovne znamke Violeta. V program zvestobe so vključeni Violeta We Care higienski vložki več vrst: Damski vložki Cotton 20/1 normal, damski vložki classic 20/1 normal, Damski vložki Classic 20/1 super plus, Damski vložki Cotton 20/1 super, Damski vložki Classic night 14/1 & dnevni vložki 50/1 Kantarion, Aloe i Cotton Touch.

4. Člen

V programu zvestobe lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim oziroma začasnim prebivališčem v Sloveniji.

5. Člen

Za sodelovanje v programu zvestobe je potrebno kupiti dva pakiranja 20/1 (lahko različne vrste ali – Cotton, Classic ali Night) Violeta higienskih vložkov.

Nalepko je potrebno izrezati in jo skupaj z računom ter s podatki za pošiljanje nagrade (ime, priimek, naslov, pošta in elektronska pošta), poslati na:

Violeta d.o.o., Dunajska cesta 199, 1000 Ljubljana, s pripisom: ˝Program zvestobe˝.

Sprejete bodo bile prijave z datumom računa med 01.02.2019 in 31.03.2019.

Organizator Programa zvestobe bo z naključnim izborom v roku 10 dneh po končanem programu objavil nagrade za vse sodelujoče, kateri so poslali pravilne prijave.

V primeru, da potrošnik pošlje nepopolno prijavo (na primer: brez računa, kjer manjkajo osebni podatki za pošiljanje nagrade), se bodo smatrale kot nepravilne in Organizator ne nosi nikakršne obveze do potrošnika.  

V primeru, da na računu ni razvidnega nakupa dveh pakiranj Violeta higienskih vložkov, potrošnik ni upravičen do nagrade.

6. Člen

Potrošnik lahko dobi eno od sledečih nagrad. Dodelitev nagrad se opravi z naključnim izborom, po končanem Programu zvestobe v kolikor je prijava poslana:

  • 20X FRACHELLA NAHRBTNIK (10X roza KATN in 10X črni KATN)
  • 10X SREBRNA FRACHELLA MINI TORBICA
  • 100X BOMBAŽNA VREČA FRACHELLA
  • 1000X ZAPESTNICA

       Oseba lahko osvoji samo eno nagrado.

7. Člen

Potrošnik s pošiljanjem računa ter svojih osebnih podatkov izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre.

Nagradna igra poteka od 01.02. do 31.03.2019 na vseh prodajnih mestih po Sloveniji, ki v ponudbi vsebujejo Violeta We Care vložke. Nagradna igra je objavljena na spletni strani www.violeta.com , na materialih v trgovinah in se oglašuje tudi v drugih medijih.

8. Člen

Vsak pravilno poslan račun z osebnimi podatki, ki bodo prejete na zgoraj naveden način, bo vnesen v bazo podatkov. Iz poslanega računa mora biti razvidno, da so bili kupljeni dvoji We Care Violeta vložki 20/1 – lahko so to classic, cotton ali night.

Potrošnik s pošiljanjem računa ter svojih osebnih podatkov sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre.

9. Člen

      Žrebanje nagrad bo izvedeno z naključno izbiro oseb. Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.violeta.com. Posameznik je v nagradni igri lahko izžreban le enkrat. Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug dobitek. Organizator bo v roku 45 dni razposlal nagrade po navedenih naslovih nagrajencev, preko pošte. Če potrošnik ne prevzame pošiljke, organizator ni dolžan plačati ponovnega stroška pošiljanja. Če potrošnik v 45 dneh ne prevzame izbrane ali dodeljene nagrade, izgubi pravico do pridobitve nagrade. Odločitev pri žrebanju je dokončna in nepreklicna, pritožba na rezultate ni mogoča.

10. Člen – Informacije in objave

Organizator nagradne igre bo pravila nagradne igre objavil na www.violeta.com .

Dodatne informacije dobite na telefonu na številki 01/2355-061 od ponedeljka do petka od 9. do 14. ure.

11. Člen – Obdelava osebnih podatkov

Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo posredovane podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Organizator nagradne igre kot upravljalec zbirke osebnih podatkov, le-teh ne bo izdal ali odstopil tretji osebi. Nagrajenci izrecno soglašajo, da lahko organizator nagradne igre objavi ime, priimek ter kraj bivanja nagrajenca v javnih občilih, in sicer z namenom javnega obveščanja o rezultatih nagradnega žrebanja. Za objavo navedenih podatkov organizator nagrajencem ni dolžan ničesar plačati.

12. Člen – Splošne določbe

Sodelujoči v nagradni igri s tem, ko organizatorju pošljejo po pošti račun in svoje osebne podatke skladno s 5. členom teh pravil, splošne pogoje nagradne igre avtomatsko sprejema. Po poteku 60 dni od zaključka nagradne igre organizator ni dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z nagradno igro. V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, 30.01.2019

Prijava - Program vjernosti