WE CARE & LOVELY BAGS - NOVI PROGRAM VJERNOSTI !

NOVI PROGRAM VJERNOSTI- We Care & Lovely bags

 

U razdoblju od 1.9. do 15.10.2018. Violeta je pripremila veliki Program vjernosti u kojem SVI DOBIVAJU.

Imate priliku osvojiti 500x Lovely bags torba ili neograničen broj Lovely bags nesesera.

 

* Program vjernosti se odnosi na područje B&H !

 

PRAVILA PROGRAMA VJERNOSTI     -   WE CARE & LOVELY BAGS

 

Članak 1.

Organizator programa vjernosti Violeta d.o.o., Stjepana Radića 21, 88340 Grude.

                                                                                                                                 

Članak 2.

Program vjernosti provodi se u svim prodajnim mjestima (prodavaonicama) na području Bosne i Hercegovine od 1.rujna 2018. do 15. listopada 2018. ili do isteka zaliha nagrada.

 

Članak 3.

Program vjernosti provodi se u svrhu promocije proizvoda robne marke Violeta. U programu vjernosti uključeni su  Violeta higijenski ulošci u pakiranju 14/1, 18/1 i 20/1.

 

Članak 4.

U programu vjernosti mogu sudjelovati sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Bosni i Hercegovini.

 

Članak 5.

Za sudjelovanje u programu vjernosti potrebno je u bilo kojem prodajnom mjestu na području Bosne i Hercegovine kupiti tri pakiranja bilo kojih 18/1 ili 20/1 Violeta higijenskih uložaka koji na sebi imaju naljepnicu programa lojalnosti: „ WE CARE I LOVELY BAGS - SVI DOBIVAJU “.

Istu naljepnicu je potrebno izrezati sa pakiranja te skupa sa računom i podatcima za slanje nagrade (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona i e mail adresa) ,poslati poštom na adresu:

Violeta d.o.o., Stjepana Radića 21, 88340 Grude, sa naznakom: „Za program vjernosti“.

Prihvaćaju se samo prijave s  datumima poslanih računa između 1. rujna 2018. i 15. listopada 2018. godine.

Organizator Programa vjernosti će prema slučajnom odabiru u roku od 8 radnih dana nakon završetka Programa vjernosti  objaviti raspored nagrada za sve sudionike, koji su poslali ispravne prijave.

Ako potrošač pošalje nepotpunu prijavu (na primjer: bez računa, bez naljepnice, ako nedostaje ime i prezime, bez navedenih kontakt podataka za slanje nagrade), takva će se smatrati nevažećom te Organizator neće snositi nikakvu obvezu prema potrošaču.

Ako se provjerom utvrdi da na prijavljenom računu nije evidentirana kupovina tri pakiranja Violeta uložaka, potrošač nema pravo na nagradu.

 

Članak 6.

Potrošač može dobiti jednu od sljedećih nagrada, a dodjela nagrada se vrši slučajnim odabirom, po završetku programa vjernosti putem random.org neovisno kada je prijava poslana:

- 500 x Lovely bag TORBA

- Do isteka zaliha – Lovely bag neseser

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

 

Članak 7.

Organizator programa vjernosti će na dostavljenu adresu putem kurirske dostave ili pošte poslati dodijeljenu nagradu. U slučaju da potrošač ne preuzme pošiljku Organizator nije dužan snositi trošak ponovnog slanja. Ako potrošač u narednih 45 dana ne preuzme dodijeljenu nagradu, gubi pravo na istu.

U slučaju isteka svih zaliha program vjernosti je završen te će kupci o tome biti obaviješteni putem Internet stranice www.violeta.com. Prijave primljene nakon završetka programa vjernosti ne ostvaruju pravo na nagradu.

Potrošač nema pravo tražiti zamjenu dodijeljene nagrade niti zamjenu nagrade za novac. Slanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora programa vjernosti prema potrošaču.

 

Članak 8.

Sudjelovanjem u programu vjernosti potrošači se slažu da njihove osobne podatke Organizator može pohraniti i koristiti u svrhu informiranja o marketinškim aktivnostima vezanim uz robnu marku Violeta i u svrhu predmetnog programa vjernosti, kao što je objava popisa dodijeljenih nagrada. Potrošač može u bilo kojem trenutku zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

 

Članak 9.

Potrošač slanjem prijave, odnosno sudjelovanjem u programu vjernosti„  #WE CARE – SVI DOBIVAJU Lovely bag“ prihvaća Pravila programa vjernosti. Pravila će biti objavljena na Internet stranci www.violeta.com.

 

Članak 10.

Organizator ne odgovara za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz korištenja nagrada iz ovog programa vjernosti.

Organizator zadržava pravo prekinuti program vjernosti prije roka određenog ovim pravilima, kao i mijenjati odredbe ovih pravila o čemu će potrošači biti obaviješteni putem Internet stranice www.violeta.com.

Članak 11.

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nadležan je Sud u Širokom Brijegu.

 

Prijava - Program vjernosti