Услови на користење

Секое користење на интернет страницата wecare.violeta, подложено е на подолу наведените услови и при превземање или користење на содржината се согласувате на истите. Доколку не се согласувате со условите , не ја користете страницата односно не ја симнувајте содржината од неа. Документите објавени на оваа страница смеат да се користат само во некомерцијални цели и само за индивидуална употреба со почитување на авторските права,други сопственички права и секое наведено ограничување на правата.

Со тоа е забрането јавно прикажување,  пренесување, објавување, менување, репродуцирање, дистрибуцирање,учествување во пренос или продажба, испорака како и било каков друг начин на користење на содржината без претходна писмена дозвола од Виолета Д.О.О или останатите сопственици на авторските права. Ако постои таква писмена дозвола, не е дозволено менување или бришење на постоечки податоци кои се однесуваат на авторско право и/или на трговска марка. Содржината која ја користите е исклучително наменета за индивидуална употреба. Логотиповите и заштитните марки поставени на овие интернет страници  се сопственост на Виолета Д.О.О и не смеат да се користат на други страници без претходна дозвола од Виолета Д.О.О . Заштитниот знак на Виолета Д.О.О или било кој друг заштитен знак кој го содржи страницата не смее да се користи освен ако нема писмена дозвола од Виолета Д.О.О .

Сите фотографии,слики,видеа,биографски податоци за личности и останати материјали кои се појавуваат на овие Интернет страници се во сопственост на Виолета Д.О.О . Авторското право на материјалите кои се појавуваат на страниците е на Виолета Д.О.О. Сите права се задржани. Дадена е дозвола на субјекти да ги користат овие материјали за промотивни,уреднички и новинарски